Selatie E. Stout

Selatie E. Stout (University of Indiana), CAMWS President 1926-1927