Dorrance S. White

Dorrance S. White (University of Iowa), CAMWS President 1947-1948